naabİTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nün lisans programı ile Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı, National Architectural Accrediting Board (NAAB) tarafından 2015 yılında yapılan son ziyaret sonrasında 6 yıllık süre için uluslararası "eşdeğerlilik"(substantial equivalency) almaya hak kazanmıştır. Mimarlık Bölümü’nde verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kalitesini onaylayan bu eşdeğerlilik, mimarlık alanında ABD dışında ilk kez İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ne verilmiştir.

ceaİTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY) 2009 yılında akreditasyon için İngilizce dil eğitimi alanında ABD Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tek kurum olan ve uluslararası bir prestije sahip Commission on English Language Program Accreditation (CEA)’ a başvuruda bulunmuştur.  İTÜ YDY İngilizce Hazırlık Programları’nın öngörülen standartları karşıladığı ve ilk başvuru için alınabilecek maksimum süre olan 5 yıllık akreditasyona uygun görülmüştür.


Nisan 2017’de sonlanan CEA akreditasyonu Nisan 2018 ile Nisan 2027 arasında geçerli olacak şekilde CEA tarafından tekrardan akredite edilmiştir.

iflaUluslararası Peyzaj Mimarları Fedarasyonu (International Federation of Landscape Architects - IFLA) Tanınırlık ve Akreditasyon Kılavuzu’nda (IFLA Guidance Document for Recognition or Accreditation) belirtilen kriterleri iyi ve tam olarak karşılandığının saptanmasının ardından Peyzaj Mimarlığı Bölümü'müze,  Akreditasyon Kurulu tarafından tam tanınırlık/akreditasyon (fully recognized/accreditated) verilmiştir.


International Maritime Organization - WikiwandUluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), İTÜ'de Deniz Bilimleri alanında eğitim gören öğrencilerin uluslararası denliğe sahip olmalarını sağlar.