İTÜ'nün Vizyon ve Misyonu

Misyon

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin varlık nedeni bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir.

Vizyon

Bilim, teknoloji ve sanatta, uzmanlığı ve yaratıcılığı ile uluslararası, lider bir üniversite olmak.

Hedefler
●   Değişim ve gelişmeyi hedefleyen eğitim ve öğretim
●   Çıktı odaklı, disiplinler arası ve topluma fayda sağlayan araştırma
●   Uluslararası ilişkilerde etkin işbirliği
●   Çok yönlü, etkin ve sürdürülebilir üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) 
●   Katılımcı ve şeffaf yönetişim, artan özgelir ve toplumdaki İTÜ algısının güçlendirilmesi