imkanlar
15
Ağu 2017
Kalite Dış Değerlendirme Eğitimi

Ağu 15, 2017


Toplantıda kalitenin tanımı, iç ve dış değerlendirmenin amacı, programı ve süreci üzerinde duruldu. Ayrıca Üniversitemizdeki kalite güvence sistemi çalışmaları hakkında bilgi verildi. 

kalite_dis_degerlendirme-(2)


Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2017 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme programına dâhil edilen İTÜ, kalite çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Kalite Dış Değerlendirme Programı bilgilendirme toplantısı, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Senato Odasında gerçekleştirildi. Toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, Prof. Dr. Tayfun Kındap, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Sait Yazgan ile birlikte daire başkanları, fakülte dekan yardımcıları ve sekreterleri, enstitü müdür yardımcıları ve sekreterlerinin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda kalitenin tanımı, iç ve dış değerlendirmenin amacı, programı ve süreci üzerinde duruldu.

kalite_dis_degerlendirme-(3)


Dış Değerlendirme Sürecinin üç evresi

Toplantıda Üniversitemizdeki kalite güvence sistemi çalışmaları hakkında bilgi verildi. Çalışma kapsamında kurumsal dış değerlendirme sürecinin üç evresinde yapılacaklar anlatıldı. Ziyaret öncesi olarak bilinen ilk aşamada, iç değerlendirme raporu üzerinden değerlendirme ve saha ziyareti programı hazırlanacak. Kurum ziyareti olarak bilinen ikinci evrede Pazar günü öğleden sonra başlayıp Çarşamba öğlen biten üç günlük saha ziyaretleri gerçekleştirilecek. Dış denetçilerce çıkış bildiriminin kurumla paylaşılacak. Ziyaret sonrası olarak adlandırılan üçüncü evrede ise Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) hazırlanarak kurumla paylaşılacak ve 21 gün içinde yapılacak geri bildirimden sonra nihai KGBR hazırlanacak. 

kalite_dis_degerlendirme-(1)


Kurumsal hafıza korunmalı


Toplantıda ayrıca kurumda yürütülen tüm süreçlerin tanımlı hale getirilmesi ve kalite güvencesi sisteminin temel yaklaşımı olan Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al (PUKÖ) döngüsünün tüm süreçlerde işletilmesinin önemi vurgulandı. Kalite güvencesi ve stratejik planlama çalışmalarının bütünleşik olarak yürütülmesi gerektiği belirtildi. Akreditasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekildi. Toplantıda ayrıca yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi çalışmalarını sürekliliğinin teşvikinin ve bu konuda yönetimsel değişiklik sonrası kurumsal hafızanın korunmasına yönelik tedbirler alınması gerektiği ifade edildi. Bu konuda Üniversitemizde çalışmaların süreceği aktarıldı. 


Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi
Fotoğraflar: İTÜ Görsel İletişim Tasarımı Ofisi